Pôžičky bez registra je stále možné získať

Model domu a peniazeVäčšina z nás nedokáže vylepšiť svoju finančnú situáciu. Buď je to nemožnosťou práce kvôli rôznym iným povinnostiam či zdravotným hendikepom. Alebo v horšom prípade je to kvôli neochote si niečo privyrobiť. Ďalšou možnosťou môže byť aj nízko ocenená vykonaná práca, čo sa na Slovensku stáva najčastejšie. Aby rodina dokázala vyžiť zo 400 eur, nieto ešte menej, je doslova umenie. Preto sa stane, že ak do cesty príde niečo nečakané, za čo treba zaplatiť, takto skúšaný človek sa obráti na pomoc. Buď na pomoc blízkych alebo na pomoc inštitúcií. Ak s platbou v druhom prípade mešká alebo vôbec nespláca, môže sa dostať zápis do zoznamu dlžníkov, v ktorom si pobudne minimálne 4 roky. To ho zároveň znemožňuje pred inými inštitúciami, ak by opäť žiadal o finančnú pomoc. Jedinou možnosťou je obrátiť sa na pôžičky bez registra. O čo ide pri pôžičkách, kto ich ponúka a aké podmienky je potrebné na ich získanie spĺňať? O všetkom sa dozviete nižšie v texte.

So zápisom je pomoc zohnať ťažko

Nebudeme vám ťahať medové motúzy popod nos a tvrdiť vám, že získať finančnú pomoc so zreteľom na bankový alebo nebankový zápis, je jednoduché. Je logické, že každý poskytovateľ sa snaží uchrániť seba pred stratou a peniaze poskytne len tomu, komu to uzná za vhodné. Pôžičky bez kontroly registra jednoznačne nezískate v bankových spoločnostiach, ktoré okrem čistého štíti budú požadovať aj iné dokladovania. Nádejou pre vás sú nebankové inštitúcie alebo súkromníci, ktoré peniaze poskytujú na zmenku. Predstavme si obe tieto možnosti.

Nebankové pôžičky bez registra ste v minulosti mohli získať ľahšie. Dnes už aj oni majú prístup k rôznym typov záznamov, ktoré im banky či iné inštitúcie ponúknu k nahliadnutiu. Napriek tomu, že viac veríme bankám, už aj nebankovky môžeme považovať za originál inštitúcie na sprostredkovanie peňazí. Je to preto, že aj oni môžu získať licenciu priamo od Národnej banky Slovenska, ak spĺňajú nimi stanovené kritériá. To znamená, že vo finálnom dôsledku vás nemôžu pripraviť o toľko, ako to bolo v minulosti. Aby sa nedostali do problémov, musia rešpektovať určené hranice. Na Slovensku je oficiálnych poskytovateľov pôžičiek bez registra žalostne málo, no jeden zahraničný, ktorého pomoc využíva mnoho našincov je Minipôžička. Tá schvaľuje 99% žiadostí.

Druhou možnosťou získania finančnej pomoci bez kontroly záznamov o minulých alebo súčasných dlžobách je využiť súkromníkov. V našom štáte je pomerne dosť jednotlivcov, ktorí ponúkajú pôžičky bez registra, ale na zmenku. Zmenka je typ zmluvy týkajúci sa návratnej finančnej pomoci a pred tvárou zákona má plnú platnosť, ak sú na nej dva podpisy. Jeden od poskytovateľa a druhý od prijímateľa peňazí. Pretože nie sú oficiálni poskytovatelia, tak nemajú prístup k jednotlivým bankovým a nebankovým záznamom. To môže byť vo váš prospech. Jednotlivých súkromných poskytovateľov pôžičiek bez registra si môžete vyhľadať aj u vás doma na internete.

Koľko si môžete požičať a kedy dlžnú sumu splatiť?

Vrátenie peňazíTo, že máte záznam v zozname dlžníkov nie je jediná nevýhoda. Ďalšou je aj to, že hoci sú pôžičky bez registra dostupné, umožňujú vám žiadať o nižšie sumy. To je ale stále lepšie ako nič. Vypomôcť si u nebankových poskytovateľov môžete sumou do 500 eur. Doba splatnosti akejkoľvek sumy tohto typu je do 30 dní. Je to preto, že získať ju môžete skoro ihneď, maximálne do 24 hodín a tak aj poskytovatelia očakávajú takúto promptnosť z vašej strany. Vieme, že to nie je vždy možné a preto vám odporúčame si najprv žiadosť premyslieť, uistiť sa, že peniaze môžete včas vrátiť a až tak požiadať. V najkrajnejšom prípade, ak zistíte, že sumu z pôžičky bez registra nebudete  môcť do dátumu splatnosti splatiť, bez odkladu sa nakontaktujte na jej poskytovateľa. Určite sa s ním dohodnete buď na rozdelení splátok alebo na posune dobe splatnosti. Vtedy je nutné počítať s prirážkami.

Čo sa týka pôžičky bez registra na zmenku, to znamená od súkromníkov, tam sú stropy vyššie. Nakoľko nemôžu zoznam dlžníkov skontrolovať, môžu vám poskytnúť relatívne vyššie sumy. No kvôli tomuto treba počítať s náročnejšími podmienkami. Možno budú požadovať dokladovanie príjmu, niekde dokonca ručenie nehnuteľnosťou atď. Na dobe splatnosti sa väčšinou dá dohodnúť, no všetko, čo písané v zmluve, je záväzné. Takže ak sa rozhodnete požiadať o pôžičky bez registra na zmenku od súkromníka, nepočítajte s tým, že to bude ako prechádzka ružovou záhradou. Keďže nepodliehajú zákonu, môžu si v pokoji stanoviť aj vysoký úrok.

Ako o pôžičky bez registra požiadať?

O pôžičky bez registra môžete požiadať online, cez sms, telefonicky  a pri žiadostiach od súkromníkov je vo väčšine prípadov potrebné osobné stretnutie. Najpohodlnejšie je to samozrejme cez internet, kedy nemusíte rešpektovať „otváracie hodiny“ spoločností. Sms poskytovatelia si uvádzajú vysoké poplatky, ktoré mnohokrát presiahnu požičanú sumu. I keď je pravda, že ak majú licenciu, takéto prestrelky by si nemali dovoliť. Telefonické žiadosti o pôžičky ako také, nielen bez registra, môžu byť nepríjemné, ak niekto nie je výhradne telefonický typ. Každopádne, na výber sa ponúka viacero spôsob požiadania a každý si určite nájde taký, ktorý mu najviac vyhovuje.

Na záver by sme ešte dodali, že u nás neexistuje len jeden register, ale hneď viacero. Tie zoskupujú klientov bankových a/alebo nebankových spoločností. Ak si už požiadate o pôžičky, snažte sa doby splatnosti rešpektovať, lebo ak ju prešvihnete, hrozí vám zápis. A nikto nebude skúmať, či na to máte a jednoducho ste zabudli.


Problémy kvôli pôžičke? Ako sa im vyhnúť a ako ich riešiť

Mešec plný peňazíJe nepríjemným faktom, že len v máločom Slováci tak vynikajú v porovnaní s inými krajinami strednej a východnej Európy, ako práve v zadlžovaní. Zo strany spotrebiteľov sú pôžičky veľmi využívaným produktom bánk alebo aj nebankových spoločností. Výška priemerného dlhu Slováka sa v minulom roku pohybovala vo výške 1453 €. Najhoršie na tom boli ľudia vo veku od 35 do 45 rokov, ich dlh bol v priemere 1619 €. To nie sú rozhodne zanedbateľné čísla a mnohí finanční poradcovia, „krotitelia dlhov“ alebo aj exekútori by mohli hovoriť o výsledkoch neuváženého zadlžovania. Pôžičky ihneď pre každého sú veľmi výhodné, je však dobre pristupovať k nim s triezvym rozumom, bez emocionálneho zadlžovania. Aby ste sa nestali ďalšou obeťou nedostatočnej finančnej gramotnosti, pokúsime sa vám vysvetliť najdôležitejšie aspekty pôžičiek. V prípade, ak už patríte medzi dlžníkov, poradíme vám niekoľko krokov, ktoré by vám mohli pomôcť dostať sa z dlhovej špirály.

Finančná gramotnosť a pôžičky nie sú viac záhadou

Definícia finančnej gramotnosti znie nasledovne, je to súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych finančných situáciách. Podľa „Národného štandardu finančnej gramotnosti“ by každý Slovák s ukončeným stredoškolským vzdelaním mal získať nasledujúce návyky:

 • porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí
 • poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií
 • naučiť sa rozoznať riziká v riadení vlastných financií
 • stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie
 • plniť svoje finančné záväzky, splácať pôžičky
 • orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií a v problematike ochrany práv spotrebiteľa

Podrobnejšie informácie nielen o finančnej gramotnosti na Slovensku môžete nájsť na tejto stránke.

Pri pôžičke nesledujte len sumu, ale aj úrok, RPMN a možné sankcie

Je jedno či rozmýšľate nad úverom z banky alebo nad nebankovou pôžičkou, to najlákavejšie na tom je vidina vysnívanej veci, ktorú si chcete za poskytnuté peniaze zabezpečiť. Kým sa však úplne prepadnete tejto predstave, mali by ste sa sústrediť na konkrétne parametre, ktoré sú pri pôžičke dôležité. Rýchle pôžičky bez dôkladného premyslenia dôsledkov dostali už mnohých Slovákov do finančných ťažkostí.

 • úrok – finančná odmena pre poskytovateľa pôžičky. Výška úroku sa odvíja od sumy poskytnutej pôžičky, úrokovej sadzby a dobe splatnosti. Úrok je rozdiel medzi celkovou sumou úveru a konečnou sumou, ktorú dlžník splatí.
 • úroková sadzba – úrok vyjadrený formou percent z výšky poskytnutej pôžičky. Táto sadzba sa obyčajne udáva v počte percent na jeden rok. Základom je oficiálna úroková sadzba, ktorú na Slovensku vyhlasuje Národná banka Slovenska. Pri každom úvere môže mať však inú hodnotu, podľa výšky úveru a doby splatnosti.
 • RPMN – ročná percentuálna miera nákladov. Tento ukazovateľ hovorí nielen o výške úrokovej sadzby, ale aj o všetkých ďalších poplatkoch, ktoré sú spojené so splácaním poskytnutej pôžičky. Pri väčšine pôžičiek platí, čím nižšia je RPMN, tým je pôžička pre žiadateľa výhodnejšia. Výnimkou sú len rýchle pôžičky s mimoriadne krátkou dobou splatnosti. RPMN by sa mala porovnávať len pri úveroch s totožnou výškou a dĺžkou splácania, lebo pri rozdielnych údajoch stráca svoj zmysel.
 • doba splatnosti – dátum alebo termín, dokedy je dlžník povinný uhradiť svoj peňažný záväzok. Pri rýchlych pôžičkách, na menšie sumy, je to väčšinou 30 dní. Väčšie pôžičky majú splatnosť niekoľko mesiacov, až rokov. Nedodržanie splátkového kalendára je postihované rôznymi sankciami.
 • sankcie pri nesplácaní – nezáleží na tom, či nesplácate nebankové pôžičky alebo úver z banky, sankčné poplatky sú v oboch prípadoch na porovnateľnej úrovni. Prvým krokom je upomienka listom, telefonicky alebo SMS správou. Prvá je u väčšiny poskytovateľov bezplatná. Druhá je už spoplatnená, pri nebankových spoločnostiach je to od 1 € do 15 €, u bánk od 15 € až do 50 €. Niektoré nebankové spoločnosti však majú nastavenú výšku sankčného poplatku až do sumy pôžičky a neváhajú veľmi rýchlo siahnuť aj po exekúcií. Pri výbere poskytovateľa sa preto radšej informujte o všetkých podmienkach zmluvy o pôžičke. Ak chcete požiadať o peniaze v nebankovej spoločnosti, vyberte si overené firmy na trhu (Quatro, Home Credit, Cetelem, atď.).

Naše rady, ako sa dostať z dlhov

Figúrka s peniazmi v rukáchPri súhre viacerých negatívnych životných okolností, ako napríklad strata zamestnania, úraz s trvalými následkami, či smrť živiteľa rodiny, sa môžu problémy so splácaním úveru týkať každého Slováka. Je však až alarmujúce, že podľa štatistiky Ministerstva spravodlivosti SR je momentálne v súdnom konaní vyše jeden milión neukončených exekúcií. Väčšina nesplatených finančných záväzkov sa v konečnom dôsledku dostane až k exekútorovi, ktorý má právomoc razantne zasiahnuť voči dlžníkom. Je určite lepšie vyhnúť sa konfrontácii s exekútorom a riešiť finančné problémy včas.

 1. Skončiť s ďalším požičiavaním

Prvý a najdôležitejší krok je prestať s požičiavaním. Problémy so starými úvermi sa novým úverom ešte zhoršia a vy sa tak môžete dostať do začarovaného kruhu, z ktorého sa už nevymotáte. Rázne zavrhnite každú myšlienku na rýchlu pôžičku alebo pôžičku bez dokladovania príjmu. Budú to len ďalšie peniaze, ktoré budete musieť splatiť.

 1. Vyčísliť celkový dlh a nastaviť splátkový kalendár

Pozrite sa pravde do očí a jasne si spočítajte všetky dlhy, ktoré máte. Zosumarizujte si jednotlivé dlžné sumy, úroky, termíny splátok a aj prípadne sankčné poplatky. Nastavte si splátkový kalendár podľa vašich finančných možností. Prípadne sa obráťte na niektorého finančného špecialistu, tzv. „krotiteľa dlhov“, ktorý vám pomôže s plánovaním splátok a úpravou rodinného rozpočtu.

 1. Priebežne komunikovať s veriteľmi

Dôležité je nestrkať hlavu do piesku a zodpovedne pristúpiť k svojim dlhom. Kontaktujte jednotlivé finančné inštitúcie, u ktorých ste si požičali, predostrie im svoju situáciu a skúste sa s nimi dohodnúť na úprave podmienok (výške úveru, doby splatnosti, výške splátky). Vašu snahu o riešenie vzniknutého problému budú brať určite pozitívne.

 1. Skresať výdavky a šetriť

Zníženie mesačných nákladov môžete docieliť viacerými spôsobmi. Urobte si záznam o tom, koľko mesačne miniete na stravu, cestovanie, rôzne maličkosti. Budete sa čudovať na čo všetko idú vaše peniaze a z rôznych menších výdavkov počas celého mesiaca sa stane nezanedbateľná suma. Môžete obmedziť návštevy reštaurácie, efektívnejšie jazdiť autom, chodiť na nákup s presným zoznamom, obmedziť fajčenie alebo predať nepoužívané veci.

 1. Malé pôžičky splatiť ako prvé

Zamerajte sa na menšie úvery, tzv. pôžičky ihneď, pri ktorých sú často vysoké úroky a poplatky za nesplácanie. Čo najskôr vyrovnajte tieto nedoplatky, aby ste z malej sumy nestala časom niekoľkonásobne väčšia. To, že sa rýchlo zbavíte jedného dlhu, môže byť pre vás motiváciou, aby ste pokračovali v splácaní tých ostatných.

 1. Zvýšiť si doterajší príjem

Pokiaľ máte rodinný rozpočet už na maxime, vyskúšajte navýšiť svoj príjem. Či už tým, že v práci budete robiť nadčasy, alebo si nájdite príležitostné brigády, ktoré vám prinesú extra peniaze. Prípade skúste prenajať izbu v dome alebo vyskúšať aj prácu cez internet. Možností je mnoho, je už len na vás, čo využijete na to, aby ste sa dostali z dlhov.