Lacné PZP

Volant v aute s PZPPotrebujete si vaše vozidlo zabezpečiť povinným produktom? Po robote máte málo času na návštevu rôznych pobočiek poisťovní a nechcete schytiť prvú ponuku, ktorú dostanete? Cena je pre vás veľmi dôležitá? V tom prípade vám náš článok bude veľmi nápomocný. Práve tu sa dozviete, že lacné PZP poistenie nájdete online. Pokiaľ nepatríte k tým, ktorí porušujú tento zákon aj napriek tomu, že na tom nie sú finančne najlepšie, nasledujúce informácie vám veľmi pomôžu. Pomoc príde hlavne v tom, že sa dozviete, kde zoženiete tú najlacnejšiu a najlepšiu ponuku, ktorej rozdiel môže byť až v stovkách eur. Radšej si preto spravte overenie PZP podľa ŠPZ na tejto stránke.

Ako iste viete – povinné zmluvné poistenie je zabezpečenie vozidla, ktoré nariaďuje zákon. Kto ho nemá a vozidlo napriek tomu používa, má vysoké šance, že bude vysoko pokutovaný. Koľko vás nerešpektovanie môže vyjsť? Pri policajnej kontrole niekoľko stoviek eur. Pri riešení veci na Obvodnom úrade okolo 3 330 eur. Pri spôsobenej dopravnej nehody aj na milióny. Ako je to možné?

Aké sumy pokrýva?

Zabezpečenie vozidla pomocou PZP berú mnohí ako nákladnú zbytočnosť. Vôbec to však takto byť nemusí, ak si predstavíte, že váš ročný poplatok vám môže zachrániť až milióny eur. Ako je to vôbec možné? Tak ako zákon nakazuje vám, že toto zabezpečenie musíte mať uzatvorené, tak nakazuje aj jednotlivým poisťovňiam, akými sumami musia ručiť. Konkrétne, ak spôsobíte niekomu materiálnu škodu, poisťovňa preplatí minimálne a niekedy aj maximálne 1 milión vzniknutých škôd. Pri ujme na zdraví je preplatenie škôd vyššieho rádu. Vtedy poisťovňa kryje až 5 miliónov eur na zdravotných škodách.  Teraz si predstavte, čo by ste robili, kebyže ho nemáte uzatvorené.

Najrýchlejšie a najlacnejšie PZP jedine online

Pokiaľ stále uvažujete, či sa do prieskumu pustíte osobne v rôznych pobočkách alebo pomocou internetu na rôznych stránkach, mali by ste od toho upustiť. Rýchle a lacné PZP nájdete online na stránke, ktorá je skrytá vo vyššie označenom výraze. Pozrite sa na cenník zákonného poistenia – https://www.uzavripzp.sk/cennik-pzp-podla-kw/. Stačí, aby ste si naňho klikli. Daná stránka obsahuje kalkulačku, ktorá je bezplatná a nezáväzná, čím máte istotu, že tento prieskum sa vám vyplatí. Okrem toho to nebude trvať viac ako 10 minút a k dispozícii budete mať porovnanie povinného zmluvného poistenia hneď od niekoľkých poisťovní.

Či už je vašim favoritom:

  • Allianz,
  • Axa,
  • Kooperativa,
  • Komunálna poisťovňa,
  • UNIQA,
  • Union,
  • Onlia,
  • Wüstenrot

či nejaká iná poisťovňa, rýchle a lacné porovnanie PZP vám zahrá na tú správnu nôtu. Bude totiž obsahovať výsledky aj od týchto poisťovní, takže viete, že žiadnu ponuku „neprepásnete“. Zobrazený prieskum bude obsahovať presné cenové vyjadrenie poistného, ako aj poistné krytie. Vy si už na základe vašich kritérií môžete zvoliť, ktorá ponuka vám najviac vyhovuje. Ak ste si vybrali, stačí na ňu kliknúť a dopísať údaje o vás.

Na to, aby ste rýchle zistili všetky ponuky lacného poistenia je potrebné, aby ste vypísali formulár. Ten bude požadovať informácie ohľadom poisťovaného vozidla a niektoré aj o vás. Okopisto vám však postačí technický preukaz a vaša pamäť, prípadne vodičské oprávnenie. Po zadaní všetkého sa vám automaticky vygeneruje porovnanie ponúk. Uvidíte, že rozdiely môžu byť až v stovkách eur.

Vybrali ste si z ponuky?

Výber z ponukyAk vám rýchle porovnanie zobrazilo lacné PZP resp. také, aké ste hľadali, stačí, aby ste si naňho klikli. Po dopísaní vašich údajov vám do niekoľkých sekúnd bude doručený potvrdzujúci mail. Ten okrem iného bude obsahovať aj návrh a podmienky zmluvy, dočasnú zelenú kartu, ale aj údaje na zaplatenie poistného. To sa snažte zaplatiť čím skôr, ináč vám môže zmluva zaniknúť. Dočasná zelená karta je platná 30 dní, ale aj napriek tomu si ju nezabudnite vytlačiť, ak sa platnosť vašej predchádzajúcej už skončila. Ináč vám hrozia už vyššie zmienené pokuty.

Po zaplatí a zaevidovaní vašej platby vám poisťovňa okamžite zašle originál zelenej karty. Tá bude platná na takú dobu, na akú ste uzatvorili poistnú zmluvu. Nezabudnite, že zelená karta je potrebná, aj ak plánujete cesty do zahraničia. Aj v zahraničí sa totiž aplikuje zákon o PZP, takže vás môžu taktiež pokutovať. No nebude to v takých „nízkych“ čiastkach ako u nás. Niekde vám totiž môžu zabaviť aj celé vozidlo. Takže pred vycestovaním si vždy overte, či máte toto zabezpečenie v platnosti.

Čo všetko sa poisťuje?

Povinnosť uzatvoriť si PZP sa nevzťahuje len na autá ako také, ale aj na väčšie vozidlá, akými sú napr. dodávky, kamióny, poľnohospodárske či iné pracovné stroje, vysokozdvižné vozíky atď. Rovnako treba zdôrazniť, že zákon uvádza túto povinnosť aj pre niektoré nemotorové prípojné vozidlá, napr. prívesný vozík, obytný príves atď. Niektorí sa zvyknú mylne domnievať, že je nutné jedine pre vozidlá s EČV alebo na tie, ktoré sú v cestnej premávke dennodenne. Vyššie uvedené príklady však túto teóriu vyvrátili. Ako jediné pravidlo, ktoré by sa dalo na túto povinnosť aplikovať je to, že toto zabezpečenie je nutné pre všetky vozidlá, ktoré na svoju prevádzku potrebujú platný technický preukaz.

Nepáči sa vám vaše súčasné zabezpečenie?

Ak vám rýchle porovnanie odhalilo, že to, ktoré máte momentálne, nie je vôbec lacné, môžete podať výpoveď. Jej vzor nájdete taktiež na hore uvedenej stránke. Niekde však platí 2-mesačná výpovedná lehota, inde sa môžete odhlásiť okamžite. Neprečerpané poistné by vám mali vrátiť. Pozrite si ešte dnes, či vaše zabezpečenie zbytočne nepreplácate.

Z článku ste sa mohli dozvedieť, kde si rýchle zoženiete lacné PZP. Tejto problematike sa venuje aj iný príspevok.


Povinné zmluvné poistenie ako základná zložka každého dopravného prostriedku

Odparkovaná limuzínaNáš dnešný príspevok vás prevedie témou povinného zmluvného poistenia, ktoré ako správne tušíte, je zo zákona povinné. Dobrovoľne by sa mu nemal vyhýbať nikto, kto netúži po vysokých finančných sankciách. To isté platí aj na cesty v zahraničí. Preto vám toto zabezpečenie vozidla predstavíme bližšie, pričom našou snahou nebude vás vyčerpať. V základných bodoch vám predstavíme, čo táto povinnosť predstavuje, koho chráni, kedy sa naňho obrátiť, prípadne čo by sa stalo, ak by ste ho nemali. Rovnako dôležité je aj to, kde možno nájsť to najlacnejšie a najlepšie PZP, čomu sa určite nevyhneme. V istých prípadoch je nutné spraviť prepis auta, návod na prepis poskytuje Uzavripzp.

Čo je to?

Po svete, nielen na Slovensku chodí stále mnoho ľudí, ktorým podstata tohto zabezpečenia uchádza. Preto si ho ani neplánujú zaobstarať. Je síce pravda, že nie všade je povinné, ale minimálne v európskych krajinách stanovuje povinné zmluvné poistenie každého vozidla zákon. Takže sa s ním neradno zahrávať. Sankciám za jeho nerešpektovanie sa povenujeme nižšie. Teraz vám predstavme jeho princíp.

Je to zmluva medzi vami a poisťovňou, ktorá za predpokladu, že spôsobíte dopravnú nehodu, preberá finančnú zodpovednosť na seba. Takisto môže mnoho vecí vyriešiť ako po administratívnej, tak aj po profesionálnej stránke. Z toho hľadiska vám odoberie nielen finančnú ťarchu, ale aj ťarchu všetkých poškodených.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že neprepláca škody, ktoré spôsobíte sebe. Pokrýva to, čo poisteným vozidlom spôsobíte iným vozidlám alebo posádke v nej. Tak, ako zákon určuje každému majiteľovi dopravného prostriedku to, že si ho musí týmto spôsobom zabezpečiť, tak určuje aj poisťovniam výšku minimálneho maximálneho poistného krytia. Konkrétne , poisťovne musia byť schopné vyplatiť až do 5 miliónov eur, ak by ste spôsobili ujmy na zdraví a do 1 milióna eur na materiálnych škodách. Vaše priemerne 80-eurové PZP vás môže uchrániť až o milióny eur na potenciálne spôsobenej nehode alebo škodovej udalosti.

Takže ako ste sa mohli dočítať, nekryje len vami spôsobené veľké dopravné nehody, ale aj menšie škodové udalosti. Napr. oškretý lak na aute, narazené svetlo atď. Pokiaľ sa všetko správne zdokladuje, preplatiť je možné všetko.

Ako postupovať pri nahlásení udalosti?

V predchádzajúcom odseku sme sa zmienili o tom, že na to, aby vám vaše povinné zmluvné poistenie mohlo preplatiť spôsobené škody, je nutné všetko dobre zdokumentovať. V prvom rade je nutné sa skontaktovať s osobou, ktorú ste poškodili resp. jej majetok. Ku každej uzatvorenej zmluve by ste mali dostať zápisnicu o spôsobenej škodovej udalosti. Tú treba vypísať a podrobne zaznačiť vzniknuté škody. Takisto do nej treba vpísať údaje o poškodenom a o vinníkovi, ináč odškodnenie z povinného zmluvného poistenia nemôže nastať.

Situáciu je najlepšie aj na nafotiť a priložiť ako prílohu. Hlavne to platí vtedy, ak poškodený nie je v danej chvíli vo svojom prostriedku. Ak sa veľmi ponáhľate a nemáte čas na neho čakať, vtedy je potrebné mu nechať odkaz s kontaktom na vás. Situáciu je pochopiteľne nutné vyriešiť čím skôr, aby nenastal problém s poistným plnením. Po tom, čo všetky dokumenty odošlete, nasleduje odborná prehliadka zamestnancom poisťovne vinníka. Ten určí rozsah škôd. Aby PZP pokrývalo škody v 100% miere, je veľmi dôležité, aby ste do škôd nezasahovali. Ináč môže dôjsť aj k tomu, že odškodnenia sa nedočká nikto, prípadne len v minimálnej miere.

Ako si rýchlo zistiť vaše možnosti?

Auto idúce vysokou rýchlosťouAk poistenie potrebujete čím skôr, pretože ste si kúpili nové auto alebo len chcete zmeniť poisťovňu, radíme vám, aby ste si vyskúšali online porovnanie. Vďaka nemu totiž môžete za veľmi krátky čas, približne 10 minút, zistiť mnoho ponúk. A to nie je všetko, zobrazia sa vám totiž aj tie najlepšie a najlacnejšie dostupné možnosti. Vďaka tomu sa dozviete, že cenový rozdiel rovnakých ponúk, ale od iných poskytovateľov, môže prekročiť aj niekoľko stoviek eur.

To, že by ste online porovnanie povinného zmluvného poistenie mali vyskúšať dosvedčuje aj ten fakt, že je nezáväzné, rýchle a bezplatné. Vďaka tomu, že prostredníctvom jedného vypísaného formulára získate hneď niekoľko výsledkov, ušetríte aj hodiny času. Tie by ste ináč museli obetovať na to, aby ste si ich zistili osobne. Takto vám už žiadna výhodná ponuka neujde.

Formulár na porovnanie požaduje informácie o poisťovanom vozidle, ale ja niektoré údaje o majiteľovi na získanie rôznych zliav. V nezáväznej fáze nepôjde o žiadne osobné údaje. Tie bude treba doplniť až v nasledujúcom kroku, a síce, keby ste sa pre nejakú ponuku z porovnania rozhodli. Po kliknutí na ňu vás systém požiada o udanie domácej a mailovej adresy. Spätne si mailovú schránku skontrolujte. Bude v nej totiž návrh a podmienky poistnej zmluvy, údaje na zaplatenie poistného a hlavne, dočasná zelená karta. Tú si okamžite vytlačte a noste vo vozidle, kým vám poisťovňa neodošle jej originál. Ten spolu so zelenou kartou odosielajú po tom, čo zaevidujú zaplatenie platby za povinné zmluvné poistenie.

Prečo ho nezanedbať?

Pokiaľ ste náš pozorne čítali aj vyššie, tak ste sa dozvedeli, že sankcie za nerešpektovanie tohto zabezpečenia sú pomerne vysokého rázu. Na Slovensku sme však v pokutovaní stále umiernenejší než v zahraničí. Policajná hliadka vám u nás za neplatné povinné zmluvné poistenie môže zadeliť pokutu až do 300 eur, zatiaľ čo v zahraničí to môže byť aj niekoľko tisíc eur. Prípadne sa to niekde môže skončiť aj tým, že vám celé vozidlo zabavia. Preto si vždy pred vycestovaním skontrolujte nielen bielu, ale do zahraničia hlavne zelenú kartu.

U nás je však jedna inštitúcia, ktorá vás môže za tento priestupok pokutovať aj 2 roky po tom, ako ste ho vykonali. Za jazdu s neplatným povinným zmluvným poistením vás môže pokutovať aj Obvodný úrad  a to až v hodnote okolo 3 330 eur. Ak by ste bez tohto zabezpečenia spôsobili dopravnú nehodu, vedzte, že všetky vzniknuté škody budete musieť platiť z vlastného vrecka. A že môže ísť skutočne o vysoké čísla, dokazuje aj zákonom nariadená vyššie zmienená výška poistného plnenia každej poisťovne.

Čo všetko poistiť?

Dôležitou otázkou v tomto kontexte je, aké dopravné prostriedky je potrebné poistiť. Niektorí sa domnievajú, že sa táto povinnosť aplikuje len na osobné automobily. To však nie je pravda. Je potrebné aj na auto, motocykel, dodávku, prívesné vozidlá, historické dopravné prostriedky, pracovné či poľnohospodárske stroje, vysokozdvižné vozíky atď. V skratke, na všetko, čo by svojou prevádzkou mohlo spôsobiť ujmy na majetku či na zdraví a na všetko, čo potrebuje platný technický preukaz.

Dúfame, že článok vám o povinnom zmluvnom poistení povedal všetko, čo ste potrebovali.