Povinné zmluvné poistenie ako základná zložka každého dopravného prostriedku

Odparkovaná limuzínaNáš dnešný príspevok vás prevedie témou povinného zmluvného poistenia, ktoré ako správne tušíte, je zo zákona povinné. Dobrovoľne by sa mu nemal vyhýbať nikto, kto netúži po vysokých finančných sankciách. To isté platí aj na cesty v zahraničí. Preto vám toto zabezpečenie vozidla predstavíme bližšie, pričom našou snahou nebude vás vyčerpať. V základných bodoch vám predstavíme, čo táto povinnosť predstavuje, koho chráni, kedy sa naňho obrátiť, prípadne čo by sa stalo, ak by ste ho nemali. Rovnako dôležité je aj to, kde možno nájsť to najlacnejšie a najlepšie PZP, čomu sa určite nevyhneme. V istých prípadoch je nutné spraviť prepis auta, návod na prepis poskytuje internet.

Čo je to?

Po svete, nielen na Slovensku chodí stále mnoho ľudí, ktorým podstata tohto zabezpečenia uchádza. Preto si ho ani neplánujú zaobstarať. Je síce pravda, že nie všade je povinné, ale minimálne v európskych krajinách stanovuje povinné zmluvné poistenie každého vozidla zákon. Takže sa s ním neradno zahrávať. Sankciám za jeho nerešpektovanie sa povenujeme nižšie. Teraz vám predstavme jeho princíp.

Je to zmluva medzi vami a poisťovňou, ktorá za predpokladu, že spôsobíte dopravnú nehodu, preberá finančnú zodpovednosť na seba. Takisto môže mnoho vecí vyriešiť ako po administratívnej, tak aj po profesionálnej stránke. Z toho hľadiska vám odoberie nielen finančnú ťarchu, ale aj ťarchu všetkých poškodených.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že neprepláca škody, ktoré spôsobíte sebe. Pokrýva to, čo poisteným vozidlom spôsobíte iným vozidlám alebo posádke v nej. Tak, ako zákon určuje každému majiteľovi dopravného prostriedku to, že si ho musí týmto spôsobom zabezpečiť, tak určuje aj poisťovniam výšku minimálneho maximálneho poistného krytia. Konkrétne , poisťovne musia byť schopné vyplatiť až do 5 miliónov eur, ak by ste spôsobili ujmy na zdraví a do 1 milióna eur na materiálnych škodách. Vaše priemerne 80-eurové PZP vás môže uchrániť až o milióny eur na potenciálne spôsobenej nehode alebo škodovej udalosti.

Takže ako ste sa mohli dočítať, nekryje len vami spôsobené veľké dopravné nehody, ale aj menšie škodové udalosti. Napr. oškretý lak na aute, narazené svetlo atď. Pokiaľ sa všetko správne zdokladuje, preplatiť je možné všetko.

Ako postupovať pri nahlásení udalosti?

V predchádzajúcom odseku sme sa zmienili o tom, že na to, aby vám vaše povinné zmluvné poistenie mohlo preplatiť spôsobené škody, je nutné všetko dobre zdokumentovať. V prvom rade je nutné sa skontaktovať s osobou, ktorú ste poškodili resp. jej majetok. Ku každej uzatvorenej zmluve by ste mali dostať zápisnicu o spôsobenej škodovej udalosti. Tú treba vypísať a podrobne zaznačiť vzniknuté škody. Takisto do nej treba vpísať údaje o poškodenom a o vinníkovi, ináč odškodnenie z povinného zmluvného poistenia nemôže nastať.

Situáciu je najlepšie aj na nafotiť a priložiť ako prílohu. Hlavne to platí vtedy, ak poškodený nie je v danej chvíli vo svojom prostriedku. Ak sa veľmi ponáhľate a nemáte čas na neho čakať, vtedy je potrebné mu nechať odkaz s kontaktom na vás. Situáciu je pochopiteľne nutné vyriešiť čím skôr, aby nenastal problém s poistným plnením. Po tom, čo všetky dokumenty odošlete, nasleduje odborná prehliadka zamestnancom poisťovne vinníka. Ten určí rozsah škôd. Aby PZP pokrývalo škody v 100% miere, je veľmi dôležité, aby ste do škôd nezasahovali. Ináč môže dôjsť aj k tomu, že odškodnenia sa nedočká nikto, prípadne len v minimálnej miere.

Ako si rýchlo zistiť vaše možnosti?

Auto idúce vysokou rýchlosťouAk poistenie potrebujete čím skôr, pretože ste si kúpili nové auto alebo len chcete zmeniť poisťovňu, radíme vám, aby ste si vyskúšali online porovnanie. Vďaka nemu totiž môžete za veľmi krátky čas, približne 10 minút, zistiť mnoho ponúk. A to nie je všetko, zobrazia sa vám totiž aj tie najlepšie a najlacnejšie dostupné možnosti. Vďaka tomu sa dozviete, že cenový rozdiel rovnakých ponúk, ale od iných poskytovateľov, môže prekročiť aj niekoľko stoviek eur.

To, že by ste online porovnanie povinného zmluvného poistenie mali vyskúšať dosvedčuje aj ten fakt, že je nezáväzné, rýchle a bezplatné. Vďaka tomu, že prostredníctvom jedného vypísaného formulára získate hneď niekoľko výsledkov, ušetríte aj hodiny času. Tie by ste ináč museli obetovať na to, aby ste si ich zistili osobne. Takto vám už žiadna výhodná ponuka neujde.

Formulár na porovnanie požaduje informácie o poisťovanom vozidle, ale ja niektoré údaje o majiteľovi na získanie rôznych zliav. V nezáväznej fáze nepôjde o žiadne osobné údaje. Tie bude treba doplniť až v nasledujúcom kroku, a síce, keby ste sa pre nejakú ponuku z porovnania rozhodli. Po kliknutí na ňu vás systém požiada o udanie domácej a mailovej adresy. Spätne si mailovú schránku skontrolujte. Bude v nej totiž návrh a podmienky poistnej zmluvy, údaje na zaplatenie poistného a hlavne, dočasná zelená karta. Tú si okamžite vytlačte a noste vo vozidle, kým vám poisťovňa neodošle jej originál. Ten spolu so zelenou kartou odosielajú po tom, čo zaevidujú zaplatenie platby za povinné zmluvné poistenie.

Prečo ho nezanedbať?

Pokiaľ ste náš pozorne čítali aj vyššie, tak ste sa dozvedeli, že sankcie za nerešpektovanie tohto zabezpečenia sú pomerne vysokého rázu. Na Slovensku sme však v pokutovaní stále umiernenejší než v zahraničí. Policajná hliadka vám u nás za neplatné povinné zmluvné poistenie môže zadeliť pokutu až do 300 eur, zatiaľ čo v zahraničí to môže byť aj niekoľko tisíc eur. Prípadne sa to niekde môže skončiť aj tým, že vám celé vozidlo zabavia. Preto si vždy pred vycestovaním skontrolujte nielen bielu, ale do zahraničia hlavne zelenú kartu.

U nás je však jedna inštitúcia, ktorá vás môže za tento priestupok pokutovať aj 2 roky po tom, ako ste ho vykonali. Za jazdu s neplatným povinným zmluvným poistením vás môže pokutovať aj Obvodný úrad  a to až v hodnote okolo 3 330 eur. Ak by ste bez tohto zabezpečenia spôsobili dopravnú nehodu, vedzte, že všetky vzniknuté škody budete musieť platiť z vlastného vrecka. A že môže ísť skutočne o vysoké čísla, dokazuje aj zákonom nariadená vyššie zmienená výška poistného plnenia každej poisťovne.

Čo všetko poistiť?

Dôležitou otázkou v tomto kontexte je, aké dopravné prostriedky je potrebné poistiť. Niektorí sa domnievajú, že sa táto povinnosť aplikuje len na osobné automobily. To však nie je pravda. Je potrebné aj na auto, motocykel, dodávku, prívesné vozidlá, historické dopravné prostriedky, pracovné či poľnohospodárske stroje, vysokozdvižné vozíky atď. V skratke, na všetko, čo by svojou prevádzkou mohlo spôsobiť ujmy na majetku či na zdraví a na všetko, čo potrebuje platný technický preukaz.

Dúfame, že článok vám o povinnom zmluvnom poistení povedal všetko, čo ste potrebovali.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *